Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 4 september 2023

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Kolossenzen 1:13-14
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik heb je bevrijd uit de macht van de duisternis. Je leeft nu in het licht dat schijnt in mijn koninkrijk. Mijn aanwezigheid, mijn goedheid, mijn liefde zijn altijd om je heen. Door Jezus, mijn Zoon, schijnt nu het licht van de vergeving in jouw leven. Laat dat licht doordringen tot in het diepst van je ziel.

[BID]
God, laat me leven in uw koninkrijk.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.