Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 3 september 2023

De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.
Marcus 1:15
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Dit is het moment om je te openen voor het koninkrijk van de hemel. Dat koninkrijk is dichtbij. Ik nodig je uit om anders te gaan kijken: met mijn ogen en met mijn liefde en genade. Ik nodig je uit om erop te vertrouwen dat wat Ik zeg waar is, echt waar. Ik nodig je uit om vandaag mijn koninkrijk binnen te gaan. Het is dichtbij. Geloof het met heel je hart

[BID]
God, laat uw koninkrijk tevoorschijn komen.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.