Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 1 september 2023

Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood - Hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
Psalm 127:2
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Je doet van alles, je staat vroeg op, je gaat laat naar bed. En je hebt steeds het gevoel dat je eigenlijk te weinig doet. Laat tot je doordringen dat je gezwoeg en je getob je niet brengen waar je het meest naar verlangt. Alleen Ik geef je wat je echt nodig hebt, niet als je werkt en bezig bent, maar als je slaapt. Je bent mijn lieveling.

[BID]
God, dank U dat Ik alles van U mag ontvangen.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.