Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 29 augustus 2023

Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
Psalm 46:11
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Er is zoveel waar je je tegen kunt verzetten, zoveel om tegen te vechten. Maar Ik nodig je uit om je strijd te staken en om stil te worden. Laat los. Erken dat Ik God ben, ver verheven boven alle rumoer, alle strijd, alles wat er op aarde gebeurt. Wees stil. Weet dat Ik God ben: de Heer van je leven!

[BID]
God, help me om los te laten en stil te worden.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.