Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 27 augustus 2023

Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.
Psalm 46:3
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
De aarde wankelt. Er is zoveel aan de hand in de wereld waarin je leeft. De aarde wankelt, volken zijn in paniek, landen maken zich zorgen. Maar Ik zeg tegen jou en tegen de hele wereld: vrees niet. Wees niet bang. Ik ben erbij en Ik laat je niet los, ook in ziekte en dood niet. Vrees niet.

[BID]
God, help me om niet bang te zijn.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.