Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 23 augustus 2023

Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, zijn inzicht is niet te doorgronden.
Jesaja 40:28
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de eeuwige God, de HEER, de schepper van de einden der aarde. Mijn kracht is onuitputtelijk, mijn wijsheid ondoorgrondelijk. Jij kunt op Mij vertrouwen, want Ik word nooit moe van jouw zorgen en jouw vragen. Kom tot rust in mijn aanwezigheid en laat Mij je leiden. Vertrouw op mijn oneindige inzicht. En weet dat Ik altijd voor je zorg.

[BID:]
God, ik vertrouw op U.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.