Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 22 augustus 2023

Met wie wil je God vergelijken, waarmee is Hij gelijk te stellen?
Jesaja 40:18
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Luister naar Mij en laat Mij je vertellen over mijn grootheid. Ik ben als geen ander, niet te vergelijken met iets of iemand op deze aarde. Mijn majesteit overstijgt alles wat je kunt bevatten. Ik ben de Schepper van hemel en aarde, de Almachtige. Ik regeer over alles wat leeft. Er is niemand zoals Ik ben. Vertrouw daarom op Mij alleen.

[BID:]
God, U bent met niemand te vergelijken.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.