Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 21 augustus 2023

Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
Jesaja 40:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Zie Mij, jouw God, de HEER! Hier ben Ik! Mijn kracht is oneindig en mijn arm zal heersen over alles. Mijn beloning gaat voor Mij uit en ligt voor jou klaar. Voel mijn aanwezigheid, vertrouw op mijn beloften, ontdek de zegen en de rust die Ik geef, ontvang mijn liefde en genade. Zie Mij, jouw God, de HEER! Hier ben Ik!

[BID:]
God, wees de aanwezige in mijn leven.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.