Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 11 augustus 2023

De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de hoorns van het altaar.
Psalm 118:27
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben de enige ware God en Ik heb jouw leven verlicht. Ik heb je bevrijd van duisternis en je geleid naar het licht van mijn liefde en genade. Vier feest en kom met vreugde naar Mij toe. Laat je hart vervuld zijn met dankbaarheid en aanbidding, en kom dichterbij mijn aanwezigheid. Dan zul je Mij ontmoeten en leven in mijn licht en mijn liefde.

[BID:]
God, laat me leven in uw licht.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.