Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 26 mei 2023

En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Romeinen 8:26
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je bent in je zwakheid niet alleen. Nooit. Zo voelt het soms wel, want pijn en verdriet en lijden brengen soms een grote eenzaamheid met zich mee in je binnenste. Maar alleen ben je niet. Niemand is alleen, want mijn Geest is nabij. Hij is in alle zwakheid van mensen een Helper.

[BID:]
God, help me in mijn zwakheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.