Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 21 mei 2023

Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.
Romeinen 8:21
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De situatie waarin mijn schepping verkeert is wel ernstig, maar niet hopeloos. Er ligt een betere toekomst in het verschiet. En er zijn al tekens zichtbaar: tekens van hoop en van herstel, tekens die een verlangen naar een nieuwe volmaaktheid wakker roepen en brandend houden. Ik ga alles nieuw maken. Eens zal er vrijheid en glorie zijn, niet alleen voor mijn kinderen maar ook voor de schepping.

[BID:]
God, maak alles nieuw.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.