Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 20 mei 2023

Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop.
Romeinen 8:20
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je in het voorjaar de natuur zo schitterend ziet openbloeien, kun je het je bijna niet voorstellen . Toch is het waar: in deze deze schepping huist ook de zinloosheid. Je ziet het lijden dat er is, de rampen die gebeuren, de verscheurdheid van het geschapene. En toch is er hoop: want mijn nieuwe wereld zal doorbreken.

[BID:]
God, laat een einde komen aan de zinloosheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.