Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 18 mei 2023

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
Romeinen 8:18
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Wat is er veel lijden. Eindeloos veel. Wat een pijn en verdriet, wat een ziekte en rouw. En toch: de luister die Ik in de toekomst zal openbaren is veel groter. Het lijden is tijdelijk, mijn luister is eeuwig, mijn liefde overstijgt alles. Ik nodig je uit om dat met heel je hart te geloven. Vertrouw op mijn liefde.

[BID:]
God, laat mij uw luister zien.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.