Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 17 mei 2023

En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.
Romeinen 8:17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij bent niet alleen mijn kind. Jij bent ook mijn erfgenaam, samen met mijn Zoon Christus in wie jij gelooft. Het lijden van Jezus tekent zich ook in jouw leven af. Maar dwars door moeite en gebrokenheid heen, mag je weten dat je ook deelt in de luister die Ik je geef: de glorie, het geluk, al het moois dat Ik je wil geven.

[BID:]
God, dank U voor de luister die U door lijden heen geeft.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.