Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 15 mei 2023

U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met 'Abba, Vader'.
Romeinen 8:15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb jou mijn Geest gegeven. Dat wilde Ik omdat Ik je van binnenuit wil veranderen. Ik heb jou mijn Geest gegeven. Daarom hoef je niet meer bang te zijn. Laat alle angst en onzekerheid los. Ik hou van jou. Ik zie jou niet als slaaf, maar als mijn eigen kind. Zeg 'Abba, Vader' tegen Mij!

[BID:]
God, Abba, Vader, dank U.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.