Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 14 mei 2023

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.
Romeinen 8:14
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Geest brengt een diepe verandering teweeg in jouw leven omdat jij Christus kent: jij mag jezelf kind van God noemen. Je bent niet langer slaaf, je bent geliefd kind van Mij, je Vader. Er is tussen Mij en jou een liefdevolle band waarin vertrouwelijkheid en intimiteit de toon zetten. Laat mijn Geest jouw hiervoor de ogen steeds opnieuw openen. Laat mijn Geest jou leiden.

[BID:]
God, dank U dat ik uw kind ben.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.