Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 13 mei 2023

Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest, zult u leven.
Romeinen 8:12-13
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jij bent een nieuw leven begonnen. Je bent niet langer gebonden aan het aardse en de aardse maatstaven. De zonde verliest zijn greep op je, want zonde leidt tot de dood. Maar de Geest geeft leven. Wees verbonden met die Geest. Leef door zijn kracht. Laat zijn hemelse aanwezigheid je leven hier en nu bezielen.

[BID:]
God, laat me leven door uw Geest.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.