Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 12 mei 2023

Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont.
Romeinen 8:11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb mijn Zoon Jezus uit de dood opgewekt. Hij leeft! Mijn Geest, die Heer is en levend maakt, laat ook jou opstaan in een nieuw leven. Hij woont in je. Vergeet dat nooit. Ook als je dat niet voelt of merkt, blijft dat de werkelijkheid: mijn Geest woont in jou. Zo adem Ik in jou mijn leven. Sta op uit de dood en leef!

[BID:]
God, maak mij levend door uw Geest!

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.