Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 11 mei 2023

Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard.
Romeinen 8:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je bent nog steeds sterfelijk, maar Christus leeft in jou! Ja, er is nog steeds zonde in je leven, maar mijn Geest schenkt je vergeving! Zo ben je door Mij als je Vader als rechtvaardige aangenomen. Ik zie je als een goed mens. Leer jezelf ook zo zien, door de kracht van de Geest die in je is.

[BID:]
God, dank U dat Christus in mij leeft.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.