Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 9 mei 2023

Het aardse streven staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen.
Romeinen 8:7-8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Vertrouw niet op jezelf, maar vertrouw op Mij. Als je vertrouwt op je eigen verlangens zonder je door mijn Geest te laten leiden, zul je merken dat dat geen leven en vrede brengt. Leef niet aards, maar hemels: met een open hart onder een open hemel. Laat je niet door het aardse beheersen, maar door mijn Geest. Dan gaat de hemel op aarde voor je open.

[BID:]
God, help me helemaal op U te vertrouwen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.