Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 7 mei 2023

Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil.
Romeinen 8:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Laat je leven vernieuwen door mijn Geest. Laat je hart aangeraakt worden door het nieuwe leven. Laat los wat je zelf wilt, en leer te willen wat de Geest wil. Dit is wat Hij wil: vrede, liefde, trouw, oprechtheid, kracht, mildheid, goedheid, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, barmhartigheid. Ja, mijn Geest wil Jezus zichtbaar maken in jouw leven.

[BID:]
God, beheers mij door uw Geest.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.