Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 6 mei 2023

Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest.
Romeinen 8:4b
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik weet het: er is in jouw leven steeds weer strijd om de voorrang tussen je eigen natuur aan de ene kant en mijn Geest aan de andere kant. Ik nodig je uit je voluit te geven aan mijn Geest. Laat je eigen natuur, je eigen begeerten en verlangens los, en laat je beheersen door mijn Geest. Hij leidt je op de weg van liefde, licht en leven. Leef volgens mijn Geest.

[BID:]
God, laat me leven volgens uw Geest.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.