Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 5 mei 2023

Vanwege de zonde heeft God zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht.
Romeinen 8:3b-4a
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De wet heeft niet gebracht wat de bedoeling was: nieuw leven. Maar Ik heb mijn eigen Zoon gegeven. Hij heeft in het menselijke bestaan waaraan jij ook deelhebt, afgerekend met de zonde. De zonde wordt veroordeeld en jij wordt dankzij Christus nooit meer veroordeeld. Het nieuwe leven dat Hij geeft, is in jou door de Geest. Leef in de vrijheid van de genade.

[BID:]
God, laat me nieuw leven door uw Geest.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.