Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 4 mei 2023

Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht.
Romeinen 8:3a
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik breng tot stand waartoe de wet niet in staat is. Alleen door mijn Geest kun je nieuw leven. Geen wet of gebod heeft het in zich om jou te veranderen. Maar de liefde van mijn Geest en de eenheid met mijn Zoon Christus kunnen dat wel. Leef het nieuwe leven, niet vanuit de wet, maar door de Geest van Christus die in jou woont.

[BID:]
God, breng het leven van uw Geest in mij tot stand.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.