Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 1 mei 2023

De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.
Filippenzen 4:23
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn genade is overvloedig. Mijn Zoon Jezus is gekomen om goedheid te laten zien, voor te leven, uit te delen. En ook nu is Hij bij je, vanuit de hemelse werkelijkheid van het koninkrijk, om je het licht van mijn genade in de ogen te gunnen. Genade is een feest. Genade is gulle goedheid. Wees nooit bang dat er te weinig van is! Er is een overvloed van genade. Mijn genade is met je.

[BID:]
God, dank voor uw genade!

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.