Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 30 april 2023

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.
Filippenzen 4:19
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Verwacht veel van wat Ik je kan geven. Je leven wordt misschien gestempeld door tekort: te weinig liefde, te weinig verbondenheid, te weinig gezondheid, te weinig betekenis. Als je dat ziet bij jezelf, wend je dan naar Mij toe. Ik kan uit mijn overvloed elk tekort aanvullen. Zet je hart en leven open voor mijn overvloed.

[BID:]
God, laat me delen in uw overvloed.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.