Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 29 april 2023

Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
Filippenzen 4:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ga de weg die Ik je wijs. Luister naar het onderwijs van Jezus. Leer van Hem dat Hij zachtmoedig en nederig is. Laat je leiden door de heilige Geest van nederigheid, zachtmoedigheid en vriendelijkheid. Doe dat. En als je dat doet, zul je merken dat de Ik met mijn vrede met je zal zijn. Mijn vrede geef Ik jou.

[BID:]
God, dank U voor uw vrede.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.