Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 27 april 2023

Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Filippenzen 4:7
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Wees een vredestichter! Dat is wat de wereld nodig heeft: mensen die mijn vrede kennen. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Verbind je hart en je gedachten steeds opnieuw met mijn aanwezigheid in jouw leven. Laat alles wat je ervaart en denkt gekleurd zijn door mijn Geest. Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen de aarde bezitten.

[BID:]
God, geef mij uw vrede.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.