Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 26 april 2023

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.
Filippenzen 4:6
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Er is veel waarover je bezorgd kunt zijn. Over je gezondheid, over wat er gebeurt in je eigen leven en in de wereld, over de toekomst. Maar Ik nodig je uit om bij elke zorg die je ervaart je naar Mij toe te wenden. Vraag wat je nodig hebt. Dank voor waar je blij mee bent. Leg je leven in mijn hand.

[BID:]
God, leer me om niet bezorgd te zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.