Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 25 april 2023

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
Filippenzen 4:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben elk moment van de dag dichtbij je. Mijn aanwezigheid is de constante factor in jouw leven. Als je je daar van binnenuit op richt, zul je ervaren dat mijn vriendelijkheid en vreugde en vrijheid in jou zijn. Je laat iets van Mij zien aan de mensen om je heen als je vriendelijk bent. Daarom: laat iedereen je kennen als een vriendelijk mens.

[BID:]
God, vul mij met uw vriendelijkheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.