Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 23 april 2023

Broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer.
Filippenzen 4:1
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Bij alles wat er wankelt in je leven, is er iets dat altijd vaststaat: mijn liefde voor jou. Mijn verlangen gaat naar je uit en Ik heb je lief. Ik vind vreugde in jou. Wees daarom standvastig. Laat je niet van je stuk brengen door alles wat er om je heen gebeurt. Bouw op het fundament van mijn liefde voor jou.

[BID:]
God, help me standvastig te zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.