Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 22 april 2023

Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.
Filippenzen 3:21
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jezus Christus is de Opgestane: mijn Zoon is Heer van alles en iedereen, alle macht en kacht is van Hem, nu en tot in eeuwigheid. Jij leeft nu nog op aarde, in gebrokenheid met een kwetsbaar lichaam. Maar eens zal de Opgestane jouw lichaam gelijk maken aan het Zijne. Je zult een verheerlijkt lichaam hebben en een en al licht en leven zijn. Vertrouw daarop en zie er naar uit.

[BID:]
God, laat me de kracht van Christus ervaren.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.