Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 20 april 2023

Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.
Filippenzen 3:14
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik moedig je vandaag aan om recht op je doel af te gaan. Daartoe heb Ik je geroepen. Dat doel is de hemelse prijs: het eeuwige leven, het leven met eeuwigheidswaarde, het hemelse leven dat tot de rand toe gevuld is met licht en liefde. Niet alleen later, maar ook nu al: hier en nu leven in eeuwigheid als kind van Mij, je Vader, vervuld met de Geest van Christus. Ga recht op dat doel af.

[BID:]
God, help me om recht op mijn doel af te gaan.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.