Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 19 april 2023

Ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.
Filippenzen 3:13
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Richt je op wat voor je ligt. Leef als een mens die vervuld is van hoop. Want mijn toekomst komt eraan. Ik ben dag in dag uit bezig om te komen in deze wereld met mijn licht en mijn liefde. Vergeet wat achter je ligt en kijk actief uit naar de toekomst die naar je toe komt. Mijn licht schijnt jou nu al tegemoet.

[BID:]
God, laat me op uw toekomst zijn gericht.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.