Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 18 april 2023

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.
Filippenzen 3:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Houd vol! Dat is wat Ik vandaag tegen je zeg. Houd vol. Want Ik ben met jou op weg gegaan. Ik heb je in Christus liefdevol gegrepen om je niet weer los te laten. Laat ook Mij niet los maar houd vol op de weg die je gaat in het leven. Laat je leiden door mijn heilige Geest. Dan zul je het doel bereiken waarvoor je geschapen bent: aan Christus gelijkvormig worden.

[BID:]
God, help me om vol te houden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.