Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 17 april 2023

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood.
Filippenzen 3:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jezus kwam op aarde om te leven, te lijden en te sterven aan het leven. Maar de liefde overwon en daarom stond Hij op uit het graf. Nu wil Ik dat jij ook de kracht van zijn opstanding ervaart, terwijl je ook merkt wat het betekent om te lijden aan het leven. Daarom zeg Ik: ken de kracht van Christus in alles wat er gebeurt in je leven!

[BID:]
God, leer mij de kracht van Christus te ervaren.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.