Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 16 april 2023

Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn.
Filippenzen 3:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De mooiste werkelijkheid die er bestaat is: dat je één bent met mijn Zoon Christus. Geef daarom alles prijs wat die eenheid in de weg staat. Laat alles los wat niet past bij die verbondenheid. Gooi het als afval weg. Christus in jou en jij in Christus. Dat is het eeuwige leven, vandaag, morgen en altijd.

[BID:]
God, ik wil één met Christus zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.