Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 15 april 2023

Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.
Filippenzen 3:8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jezus Christus, mijn Zoon, is de Heer en redder van je leven. Bij Hem is volop liefde, onvoorwaardelijk en onuitputtelijk. Hem kennen is delen in die liefde die eeuwigheidswaarde heeft. Ontdek ook vandaag weer dat er niets is wat daar bovenuit gaat. Beschouw al het andere als verlies zodat je de liefde wint. Ken Christus Jezus en weet je ook door Mij gekend.

[BID:]
God, leer me Christus steeds meer kennen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.