Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 12 april 2023

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.
Filippenzen 2:14-15
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Je bent geroepen om in deze wereld te leven. Wees daarin licht zoals Ik het licht voor de wereld ben. Leef zuiver en smetteloos, heilig en liefdevol. Laat in een wereld vol duisternis mijn licht stralen. Ja, schitter als sterren aan de hemel op aarde. Zo komt mijn nieuwe wereld dichtbij.

[BID:]
God, laat me schitteren in uw licht.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.