Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 11 april 2023

Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.
Filippenzen 2:12-13
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben aan het werk in jouw leven. Vertrouw op wat de Geest aan het doen is. Laat je dragen door mijn liefde. Blijf je zo - gedragen door die liefde - inspannen voor je redding zodat jouw leven licht brengt onder de mensen om je heen. Je staat er niet alleen voor. Nooit. Ik woon in je en werk door jou heen.

[BID:]
God, dank U dat U in mij werkt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.