Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 10 april 2023

...opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.
Filippenzen 2:10-11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Eens zal elke knie zich buigen voor Jezus. Eens zal heel de wereld overtuigd zijn van zijn en mijn onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. Dan zal alles en iedereen belijden dat Hij Jezus is, de liefdevolle verlosser en redder, tot eer van Mij, zijn Vader. Ik nodig je vandaag uit om nu al die naam te belijden en te leven in mijn nieuwe wereld.

[BID:]
God, U bent redder, Uw Zoon is Heer!

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.