Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 9 april 2023

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat...
Filippenzen 2:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb mijn Zoon de naam gegeven die elke naam te boven gaat. Zijn naam is Jezus. Hij is waarlijk opgestaan. Door Hem ontvang je redding en nieuw leven. Door Hem ontvang je bevrijding en nieuwe hoop. Laat de naam van mijn Zoon vaak op je lippen zijn. Laat zijn naam een lied zijn in je hart. Sta op en leef in zijn voetspoor.

[BID:]
God, de naam van uw Zoon is me boven alles lief.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.