Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 7 april 2023

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.
Filippenzen 2:6-7
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn Zoon Jezus heeft de hemelse aanwezigheid bij Mij achtergelaten om een tijd op aarde te zijn, als mens onder de mensen. De glorie die Hij had liet Hij los om dienend aanwezig te zijn in de menselijke werkelijkheid. Zo deed Hij afstand van wat Hij had om door het lijden en het kruis dienstbaar te zijn aan een betere wereld: de nieuwe wereld die vol is van Mijn aanwezigheid. Ik nodig ook jou uit: laat los en dien.

[BID:]
God, leer me te dienen zoals Jezus.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.