Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 13 maart 2023

En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.
Filippenzen 2:7-8
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Mijn Zoon Jezus is als mens verschenen op aarde om echt mens onder echte mensen te zijn. Hij is de weg van de nederigheid gegaan in gehoorzaamheid aan Mij als zijn Vader - tot in de dood, de dood aan het kruis. Ga ook de weg van nederigheid. de weg van gehoorzaamheid, de weg van het kruis. Zo zul je het koninkrijk zien en aan anderen laten zien.

[BID]
God, leer me om nederig te leven.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.