Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 7 maart 2023

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
MatteĆ¼s 6:33
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik nodig je uit om je ogen en je hart te openen voor mijn koninkrijk. Ontdek elke dag opnieuw dat mijn nieuwe wereld er nu al is en zichtbaar wordt in liefde, schoonheid, goedheid en gerechtigheid. Leef in dat koninkrijk en zie dat mijn Geest aan het werk is, elke nieuwe dag weer.

[BID]
God, uw koninkrijk zoek ik.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.