Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 4 maart 2023

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
Psalm 22:2
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik hoor het als je tegen Mij zegt: ‘Mijn God, waarom hebt U mij verlaten.’ Ik weet dat jij het zo ervaart: dat Ik ver weg ben en je niet redt. Ik hoor je geschreeuw, ook al denk je dat Ik doof ben. Ik zeg alleen maar: en toch, toch laat ik je nooit los.

[BID]
God, houd me vast.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.