Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 3 maart 2023

Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
Psalm 23:4
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Je leven gaat soms door een donker dal. Dat is moeilijk en brengt veel verdriet en pijn met zich mee. Vertrouw er dan op dat Ik bij je ben. Wees niet bang voor gevaar, want Ik bescherm je. Als je je op Mij richt, zul je merken dat je nieuwe moed krijgt. Moed om toch weer verder te gaan.

[BID]
God, geef me moed.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.