Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 28 februari 2023

De Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als Hij leed berokkent, ontfermt Hij zich ook, zo groot is zijn liefde.
Klaagliederen 3:31-32
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Het leven is vol lijden. Er is zoveel kapot. Ik wil tegen je zeggen dat in al dat leed dat je overkomt er toch ook altijd nog mijn liefde is. Mijn liefde is onvoorwaardelijk, onuitsprekelijk, onbegrijpelijk. Mijn liefde is groot, groter dan je je kunt voorstellen. Ik verwerp je niet, Ik heb je eeuwig lief.

[BID]
God, laat me uw liefde ervaren.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.