Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 27 februari 2023

Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde.
Klaagliederen 3:21-22
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Als je wanhopig bent, als je niet meer weet hoe het verder moet, geef dan toch de hoop niet op. Houd je hieraan vast: je bent nog in leven, Ik bewijs nog mijn liefde, ook al voel je die misschien niet, mijn ontferming is eindeloos. Ja,geef als je wanhopig bent, toch de hoop niet op.

[BID]
God, geef me hoop.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.