Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 26 februari 2023

Waarom zou U ons voorgoed vergeten, ons voor altijd verlaten?
Klaagliederen 5:20
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Soms voel je je vergeten en verlaten. Mensen denken niet meer aan je en laten je in de steek. Maar je ervaart soms ook dat Ik, je God, er niet meer voor je ben. Dat Ik je ben vergeten. Dat Ik je heb verlaten. Maar met alle liefde die in Mij is, zeg Ik tegen je: en toch ben Ik je niet vergeten en heb Ik je niet verlaten.

[BID]
God, vergeet me niet.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.